מורידים - מאזינים - מתחילים בשינוי!

דמיון מודרך לילדים – מוצרי שמע MP3 – מסרים לחיזוק הביטחון העצמי אצל ילדים.