מורידים - מאזינים - מתחילים בשינוי!

רצועות שמע, מדיטציות ודמיון מודרך למיגנוט ומשיכת שפע לחיים