מוזיקה עם תדרים מרפאים

59

רצועת מוזיקה נעימה ומרגיעה עם תדרים לאימון גלי מוח, המיועדים לריפוי הגוף הפיזי. ההקלטה מכילה סדרת תדרים שנבדקו ונמצאו כבעלי השפעה מרפאה על הגוף הפיזי, וכוללת מוזיקה נעימה שעליה הולבשו מכלול טונים בינוראלים ואיזוכרונים, המיועדים לשיפור כללי של הבריאות, ותחזוקה של הגוף הפיזי.

מוזיקה עם תדרים מרפאים
מוזיקה עם תדרים מרפאים

59

WhatsApp chat